Tinh Dầu Freebase Feliz Pineapple Coconut (Dứa dừa) 3mg-6mg/100ml

 Sản phẩm có hỗ trợ phí giao hàng khi mua
 Sau khi đặt hàng thành công sẽ có nhân viên liên hệ xác nhận đơn
 Đảm bảo hàng new seal 100% (tuỳ NSX thiết kế sản phẩm sẽ có thêm vỏ nilon / vỏ hộp hoặc không)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.